0 0
0 0
       
 
 
:
MYOTIS DASYCNEME (BOIE, 1825)
I

57-68 , 43-53 , 14-17 , 43-50 , 11-22 . , -. , -, - - ( ) ( ). , - . . , . . . .

:
:
:
:
:
:
 
 
 
 
           

© 2006